GoDan Spółka Akcyjna

Właścicielem strony internetowej jest GoDan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Atlasowej nr 17 (kod pocztowy: 02-437), wpisana pod numerem KRS: 0000584770 do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON 363119949, NIP: 5223046800. Kapitał zakładowy: 11.500.000 zł, kapitał wpłacony: 11.500.000 zł, BDO: 000110607.

GoDan S.A.

ul. Poznańska 138
05-850 Ożarów Mazowiecki

Redakcja serwisu, błędy w serwisie i inne uwagi dotyczące funkcjonowania strony: marketing@godan.pl

Chcesz dołączyć do naszej sieci franczyzowej?

Więcej informacji na ten temat dowiesz się ze strony: https://www.godan.pl/franczyza

Skontaktuj się z nami po dodatkowe szczegóły: franczyza@godan.pl